כותרמיין בסדר עולה עורך/עורכים מקום פרסום הופיע משנת הופיע עד שנת
שם ויפת ישראל רל למברג 1887 1888
שלכת גרשון שופמן לבוב 1911 1911
שטראהלען גרשם בדר למברג 1909 1909
שדה צופים לבוב (למברג) 1860 1860
רמת המצפה שמעון מנחם לזר קרקוב 1906 1909
קול העת משה שולבוים לבוב 1870 1872
צפרירים סטניסלבוב 1909 1909
צפירת תפארה מאיר לטריס וינה 1850 1851
ציון אהרן הירש זופניק דרוהוביץ' 1886 1888
עברי אנכי/ העברי ברוך ורבר, יעקב ורבר ברודי 1865 1890