רמת המצפה

כותר: 
רמת המצפה
עורך/עורכים: 
שמעון מנחם לזר
מקום פרסום: 
קרקוב
הופיע משנת: 
1906
הופיע עד שנת: 
1909
שפה: 
תאור: 

ירחון, מוסף ספרותי-מחקרי  של שבועון 'המצפה' בשנים 1906—1909; 16 עמודים לחוברת

הערות: 

[שנה ראשונה]: חוברת א, מוסף לגיליון 1, 5.1.1906 – חוברת יב, מוסף לגיליון 48, 30.11.1906.

[שנה שנייה]: חוברת א, מוסף לגיליון 1, 4.1.1907 – חוברת יב, מוסף לגיליון 49, 6.12.1907.

[שנה שלישית]: חוברת א, מוסף לגיליון 1, 3.1.1908 – חוברת יב, מוסף לגיליון 48, 4.12.1908.

[שנה רביעית]: חוברת א, מוסף לגיליון 1, 1.1.1909 – חוברת יב, מוסף לגיליון 50, 10.12.1909.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 708.

סוג אוביקט: 
Publication