כותר עורך/עורכים מקום פרסום הופיע משנתמיין בסדר יורד הופיע עד שנת
מחזיקי הדת/ קול מחזיקי הדת יהושע ליפסקר, יהודה קרונגולד לבוב 1879 1914
Der Patriot :האוהב עמו וארץ מולדתו אביגדור (ויקטור) מרמילשטיי, אייזיק שאלתיאל גרבר פשמישל 1880 1880
Ojczyzna Alfred Nossig, Izydor Bernfeld לבוב 1881 1892
האור צבי אלעזר טלר, דוד ישעיהו זילברבוש בוטושני, למברג 1882 1883
דראהאביטשער צייטונג אהרן הירש זופניק דרוהוביץ' 1883 1912
היהדות ראובן אשר ברודס, יהושע מזח למברג 1885 1885
ציון אהרן הירש זופניק דרוהוביץ' 1886 1888
אוצר הספרות/ בית אוצר הספרות שאלתיאל אייזיק גרבר, משה מרגל, ראובן אשר ברודס ירוסלב, קרקוב, פשמישל 1887 1902
שם ויפת ישראל רל למברג 1887 1888
בית המדרש מיכה יוסף ברדיצ'בסקי קרקוב 1888 1888