בית המדרש

כותר: 
בית המדרש
תת-כותר: 
מקדש לתורה ולחכמת ישראל: כולל מאמרים תלמודיים ותולדים, ארחות התלמוד ודרכן של חכמים, בינה בהלכה ובאגדה, השקפות ובקרת גם מאמרים הלכותים עפ"י דרכי ההגיון
עורך/עורכים: 
מיכה יוסף ברדיצ'בסקי
מוציא לאור: 
Eisig Gräber, Jaroslau
מקום פרסום: 
קרקוב
דפוס: 
Josef Fischer
הופיע משנת: 
1888
הופיע עד שנת: 
1888
שפה: 
תאור: 

קובץ מאמרים בחכמת ישראל, שנדפס אומנם בגליציה, אך העורך וכלל המשתתפים היו מחוצה לה, בעיקר מרוסיה. כמעט מחצית מהקובץ נכתבה ע"י העורך; יתר המחברים המזוהים (לפי סדר הופעתם): צבי הירש סריבנר, יעקב רייפמן, הרב יצחק יעקב ריינס, הרב שמואל אלכסנדרוב, יחיאל פרנקל, הרב חיים ברלין, יצחק מאיר שפירא, משה ריינס, חיים ציסרסקי ואלימלך וקסלר. 

הערות: 

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 96 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 340—341. 

סוג אוביקט: 
Publication