כותר עורך/עורכים מקום פרסוםמיין בסדר יורד הופיע משנת הופיע עד שנת
הציר יצחק ויינרט למברג 1861 1862
מכתבים מאיר לטריס למברג (?), ז'ולקייב (?) 1827 1827
החלוץ יהושע השל שור למברג, ברסלאו, פרנקפורט 1852 1889
Jeschurun Joseph Kobak למברג, פירט, ברסלאו, במברג 1856 1878
Wschód Henryk Gabe לבוב 1900 1912
Jedność Bertold Merwin, Tobiasz Aschkenaze, Eleazar Byk, Feliks Jurowicz, Stanisław Unger, Abraham Gottlieb לבוב 1907 1912
סנונית נתן צ'צקס, גרשון שופמן לבוב 1910 1912
Zgoda Bernard Goldmann לבוב 1877 1878
Ojczyzna Alfred Nossig, Izydor Bernfeld לבוב 1881 1892
לעמבערגער טאגבלאט משה קליינמן, ומשה פרוסטיג, ה' לנדסברג, א' גוטפריד, יעקב איסטנר לבוב 1904 1932