כותר עורך/עורכים מקום פרסוםמיין בסדר יורד הופיע משנת הופיע עד שנת
ספר גנזי נסתרות יוסף יצחק קובק במברג 1868 1878
האור צבי אלעזר טלר, דוד ישעיהו זילברבוש בוטושני, למברג 1882 1883
עברי אנכי/ העברי ברוך ורבר, יעקב ורבר ברודי 1865 1890
דראהאביטשער צייטונג אהרן הירש זופניק דרוהוביץ' 1883 1912
ציון אהרן הירש זופניק דרוהוביץ' 1886 1888
אור תורה יוסף כהן צדק למברג, פרנקפורט 1874 1874
אוצר הספרות/ בית אוצר הספרות שאלתיאל אייזיק גרבר, משה מרגל, ראובן אשר ברודס ירוסלב, קרקוב, פשמישל 1887 1902
זמרת הארץ שמחה רבנר יאס 1872 1877
העם דוד ישעיהו זילברבוש קולומיה 1891 1892
השמש הירש לייב גוטליב קולומיה 1889 1889