אור תורה

כותר: 
אור תורה
עורך/עורכים: 
יוסף כהן צדק
מקום פרסום: 
למברג, פרנקפורט
דפוס: 
H.L. Brönner (Frakfurt am M.); Carl Budweiser (Lemberg)
הופיע משנת: 
1874
הופיע עד שנת: 
1874
שפה: 
תאור: 

ירחון תורני. הופיעו ממנו ארבע חוברות, אך רק הרביעית הופיעה בגליציה.

הערות: 

אור תורה: מכתב עתי המאיר לארצות יהודה וישראל באש דת. מנורת המאור ושבעה נרות מוצקות לנרות: א) תורה אור: באורי כתבי הקדש, אם יתאימו עם המסורה, לא תנגדו אל ההלכה. ב) אור חכמים: באורי דברי חז"ל בש"ס ומדרשים ותרגומים סתומים, להבין דברי חכמים וחדתם. ג) אור הגנוז: להוציא כתבי יד גדולי עמינו ז"ל, שפוני קדש טמוני בתי עקד הספרים. ד) אורות מאופל: מחקרי לשונות בני קדם. חקר קדמוניות ישרון, ותולדות אנשי שם בישראל. ה) מאורי אור: הערות [...] על פי דרכי הבקרת. ו) אור חדש: בקרת ספרים חדשים [...]. ז) אור ישראל: חדשות בערי ישראל בכל מקומות פזורנו [...] וספורים מאירים כספירים, בעריכת יוסף כהן צדק, חוברות 1—3 בדפוס ה. ל. ברונר, פרנקפורט דמיין, וחוברת 4 בדפוס קרל בודוייזר, למברג תרל"ד.

הגיליונות:

שנה ראשונה:

[2] – חוברת ראשונה

[74] מעמוד 65 – חוברת שניה.

[134] – מעמוד 121 ואילך - חוברת שלישית.

[202] מעמוד 185 – חוברת רביעית; בסופה, במספור נפרד: 1—8 – דורש קדמוניות: קובץ, מאת אברהם ברלינר; 1—8 – בית יעקב: תולדת השר [...] יעקב באראן ראטהשילד'  

נוסף שער בגרמנית: Or Thora (Das Licht der Thora). Monatsschrift  für Kritik, Geschichte und Belletristik unter Mitwirkung namhafter jüdischer Gelehrten 

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 35 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 251—252.   

סוג אוביקט: 
Publication