דאקומענטען וועגען די אידישע פאגראמען אין פוילען

מחבר: 
ליבמן, פ.
כותרת: 
דאקומענטען וועגען די אידישע פאגראמען אין פוילען
פורסם ב: 
די צוקונפט, 24 (1919), 9 (ספטמבר), 536—543
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1919
שפה: 
הערות: 

[מסמכים על הפוגרומים היהודיים בפולין]
בעיקר על לבוב.

Community: