Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.29
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla krzewienia i poglębienia idei narodowo-żydowskiej "Chasmonea" w Jaśle, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
16
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.3105
Site collections: