Roczne sprawozdanie dot. działalności ruchu spo...

CAHJP Code: 
CD/377.12
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Roczne sprawozdanie dot. działalności ruchu społecznego i politycznego na terenie powiatu kopyczyńskiego i m. Kopyczyńce.
Wykazy działaczy partii Sjonistyczna członków zarządów żydowskich organizacij społecznych i finansowo-gospodaczych w powiecie.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1933
Size: 
96
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.2020
Site collections: 

W sprawie karnej przeciw Leiba Weisingera z m-k...

CAHJP Code: 
CD/376.02
Original name: 

W sprawie karnej przeciw Leiba Weisingera z m-ka Probużna w rozszerzeniu "falszywych i niepokojących wieści" na terenie powiatu Kopyczyńskiego.
Protokoły przesluchań świadków i oskarzonego.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1923
Size: 
38
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.9
Site collections: 

Sprawozdania dot. wyborów delegatów  na XVII. K...

CAHJP Code: 
CD/374.05
Original name: 

Sprawozdania dot. wyborów delegatów  na XVII. Kongres sjonistyczny w miejscowościach: Budzanów, Trembowla, Janów, Strusów.

Date of item:

from: 
1931
  -  
to: 
1931
Size: 
16
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.277, оп.1, д.390
Site collections: 

Sprawozdania sytuacyjne dot. stanu biezpieczeńs...

CAHJP Code: 
CD/374.04
Original name: 

Sprawozdania sytuacyjne dot. stanu biezpieczeństwa, ruchu społecznego i politycznego między innym i o Żydach w powiecie trembowelskim za lata 1927-1928.

Date of item:

from: 
1926
  -  
to: 
1928
Size: 
171
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.277, оп.1, д.189
Site collections: 

Sprawozdania sytuacyjne dot. stanu biezpieczeńs...

CAHJP Code: 
CD/374.01
Original name: 

Sprawozdania sytuacyjne dot. stanu biezpieczeństwa, ruchu społecznego i politycznego w powiecie trembowelskim z r.1922.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
88
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.277, оп.1, д.52
Site collections: 

Die jüdische Gemeinde Lwów in der Amtszeit von ...

CAHJP Code: 
PL/1165.03
Original name: 

Die jüdische Gemeinde Lwów in der Amtszeit von Rabbiner Jitzchak Aron Ettinger und Zwi Hirsch Arnstein, 1870-1888:
Protokolle, ein- und ausgehende Korrespondenz mit Gemeindemitgliedern und amtlichen Regierungsstellen, offizielle Bestätigungen, Mitteilungen an Gemeindemitglieder die Vorstandswahlen und die Große Synagoge betr., Finanzberichte, Rechnungen, Nachlassangelegenheiten, Unterstützungslisten

Enth.: Bericht über die sanitären Bedingungen im "Cheder", Bestätigung der Statuten des "Tempels", Verpflichtungserklärung Rabbiner Ettingers gegenüber der Gemeinde

Original, Ms., Steindr. und Xeroxkopie

Date of item:

from: 
1870
  -  
to: 
1888
Size: 
31
Language: 
Country: 
Community: 
Site collections: 

Циркуляры Департамента полиции о прибытии в Р...

CAHJP Code: 
CD/354.23
Original name: 

Циркуляры Департамента полиции о прибытии в Россию и Галицию известных деятелей партии Бунд: виленского мещанина Михаила Гольдмана (партийная кличка "Либер"), Моисея Рафеса, а так же о распространении среди солдат в галиции листовок и прокламаций Бунда.

Date of item:

from: 
1915
  -  
to: 
1915
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Киев, Ф.365, оп.1, д.128 (extract)
Site collections: 

Tabela komisyj wyborczych dla wyborów zwierchno...

CAHJP Code: 
HM3/1416.44
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Tabela komisyj wyborczych dla wyborów zwierchności Gminy żydowskiej wyznaniowej we Lwowie. Zawierają wykaz nazwisk kupyjących szekli Organizacji sionistycznej.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1934
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.276
Site collections: 

- Wycinek z dziennika "Chwila" z komunikatem z ...

CAHJP Code: 
HM3/1415.11
Original name: 

- Wycinek z dziennika "Chwila" z komunikatem z Grybowa o założeniu w miejście oddziału Lwowskiego związku dla szerzenia wykształcenia zawodowego wsród Żydów "Wuzet".
- Rękopis artykułu Charaka Weemara "Pierwszy obywatel palestyński", dotyczący działalnosci Eliezera Ben Jehudy w Erez Israel i problematu kształcenia języka hebrajskigo.
- Korespondencja członka zarządu "Sochnutu" Dr. Emila Schmoraka z Jerozolimy i Dr. M. Kochańskiego z Warszawy z "Hanoar hazioni" we Lwowie.
- Krótkie sprawozdania oddziałow "Irgun cofim" o liczbie członków, ich plci i stopnia kulturalnego z miast: Kołomyja, Przemyśl, Brzeżany, Bielsk, Gródek Jagielloński, Katowice.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1939
Size: 
19
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.502, оп.1, д.4
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.32
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla pelęgnowania i krzewienia kultury żydowskiej "Hatikwa" w Chyrowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18230
Site collections: