Sprawozdania dot. udzielania nauki religii wyzn...

CAHJP Code: 
HM2/8553.9
Collection name: 
Krajowa Rada Szkolna, m. Lwów
Original name: 

Sprawozdania dot. udzielania nauki religii wyznania mojżeszowego w szkołach ludowych w miejscowoścjach: Bochnia, Bochorodczany, Bóbrka, Brzeżany, Czortków, Delatyn, Dębica, Dobromil, Drohobycz, Gorlice, Gródek, Halicz, Jaryczów, Jaworów, Kołomyja, Kraków, Lwów, Łysiec, Myślenice, Nadwórna, Przemyśl, Ropczyce, Rudki, Rzeszów, Sambor, Śniatyn, Stanisławów, Stryj, Szczerzec, Tarnów, Tyśmienica, Winniki, Wybranówka, Zaleszczyki, Żółkiew.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
171
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.178, оп.2, д.2122