Rozporządzenia, protokoły, korespondencja i inn...

CAHJP Code: 
HM2/9119.3
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Rozporządzenia, protokoły, korespondencja i inne materiały dot. zatwierdzenia statutu gminy żydowskiej w Knihininie. Wykazy urzędów metrykalnych gmin żydowskich w miejscowościach: Turka, Peczeniżyn, Jabłonów, Kołomyja, Gwoździec, Skole, Śniatyn, Zabłotów, Żydaczów, Żurawno, Rozdół, Stryj, Bohorodczany, Łysiec, Sołotwina, Kałusz, Wojniłów, Dolina, Bolechów, Rożniatów, Stanisławów, Marjampol, Jezupol, Halicz, Bolszowce, Bukaczowce, Bursztyn, Rohatyn, Tłumacz, Niżniów, Ottynia, Horodenka, Kosów, Tyśmienica, Chocimierz

Date of item:

from: 
1923
Size: 
107
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.2, оп.11, д.31