Korespondencja ze starostwami w sprawach wyboró...

CAHJP Code: 
HM3/597.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach wyborów Rad gmin wyznaniowych Żydowskich (sprawozdania, doniesienia, relacje, spisy członków Rad) w Krakowie, Birczy, Dolinie, Grodku, Jazłowcu, Leszniowie, Monasterzyscei, Milowie, Mszanie Dolnej, Sokalu, Szczurowicach, Żmigrodzie, Zaleszczykach, Żołyni i in.

Date of item:

from: 
1898
Size: 
183
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 280