Referat Dra. Henryka Mesusa ze Lwowa, dotyczacy...

CAHJP Code: 
HM3/1416.20
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Referat Dra. Henryka Mesusa ze Lwowa, dotyczacy działalności oddzialu "Bratnej pomocy" i wygłoszony na III-im walnym Zjezdzie delegatów Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski w Krakowie (5.12.1937).

Date of item:

from: 
December 05, 1937
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.95
Site collections: 

Referat spoleczny o rozwoju i działalności Okrę...

CAHJP Code: 
HM3/1416.19
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Referat spoleczny o rozwoju i działalności Okręgu Krakowsko-Śląskiego, wygłoszony na III-im walnym Zjezdzie delegatów Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski w Krakowie (5.12.1937).

Date of item:

from: 
1937
  -  
to: 
1937
Size: 
10
Language: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.93
Site collections: 

Sprawozdanie z odbyłego otwarcia świetlicy Zarz...

CAHJP Code: 
HM3/1416.16
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Sprawozdanie z odbyłego otwarcia świetlicy Zarządu Okręgu Lwowskiego Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski i z inaguracyjnego wieczóra dyskusyjnego z odczytem, wygłoszonym przez prof. Dra Zmigrydera-Konopki z Warszawy, na temat stanu spolłeczeństwa żydowskiego w państwach europejskich i o wzroście antysemityzmu międzynarodowego.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.90
Site collections: 

Rezolucja Zarządu Głównego Związku Żydów uczęst...

CAHJP Code: 
HM3/1416.13
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Rezolucja Zarządu Głównego Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski, wydana z powodu brutalnych akcyj antyżydowskich przeciw studentów-Żydów i zarządzenia Rady dziekanalnej Wydziału inżenerji i mechaniki Politechniki Lwowskiej, nakazującej studentom-Żydom zajmowac w salach wykładowych odrebnych dla nich przeznaczonych miejsc (15.12.1935).

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
6
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.84
Site collections: 

Zeszyt brulionówy protokołów posiędzeń Komitetu...

CAHJP Code: 
HM3/1416.10
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Zeszyt brulionówy protokołów posiędzeń Komitetu wykonawczego Lwowskiego okregu Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski za lata 1936-38.

Date of item:

from: 
1936
  -  
to: 
1938
Size: 
89
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.43
Site collections: 

Sprawozdanie z działalności Komisji oświatowej ...

CAHJP Code: 
HM3/1416.08
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Sprawozdanie z działalności Komisji oświatowej Oddziału Lwowskiego Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polskiza za czas od 1.11-31.12.1934.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1934
Size: 
5
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.39
Site collections: 

Sprawozdanie o działalności Zarządu oddziału Lw...

CAHJP Code: 
HM3/1416.07
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Sprawozdanie o działalności Zarządu oddziału Lwowskiego i Komisji bratniej pomocy Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski za czas 1938-39 z wykazem nazwisk członków Zarządu.

Date of item:

from: 
1939
  -  
to: 
1939
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.29
Site collections: 

Sprawozdanie o działalności Zarządu głównego Zw...

CAHJP Code: 
HM3/1416.06
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Sprawozdanie o działalności Zarządu głównego Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski dla III-go Walnego Zjazdu delegatów Związku, odbyłego w Krakowie 5.12.1937.

Date of item:

from: 
1937
  -  
to: 
1937
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.28
Site collections: 

Okólniki Zarządu Lwowskiego okręgu Malopolski w...

CAHJP Code: 
HM3/1416.05
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Okólniki Zarządu Lwowskiego okręgu Malopolski wschodnej Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski w sprawach finamsowych, weryfikacji osobowego składu Lwowskiego okręgu, wprowadzenia w żydowskich szkołach Lwowa i Drohobycza harcerskiego systemu wychowania, leczenie członków Związku w szpitalach lwowskich, zatwierdzenie uchwał plenarnego posiędzenia Zarzadu okręgu Lwowskiego, odbyłego w Drohobyczu, i inne.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1939
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.26
Site collections: 

Okólniki Zarządu Lwowskiego okręgu Malopolski w...

CAHJP Code: 
HM3/1416.04
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Okólniki Zarządu Lwowskiego okręgu Malopolski wschodnej Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski w sprawach walnego zgromadzenia Oddziału w Stryju, akcyji pomocy zimowej, uzupiełnienie delagatów na ziazdy okręgu i główny, zbiórki na Fundysz obrony narodowej, podniesenie płacuwki w Złoczowie do stanu oddziału, i innych.

Date of item:

from: 
1937
  -  
to: 
1937
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.25
Site collections: