Материалы Временного жандармского управления ...

CAHJP Code: 
CD/354.22
Original name: 

Материалы Временного жандармского управления во Львове:
- о розыске прапорщика Кококола, занимающегося кроме прочего арестами евреев, взимая с них выкупные деньги;
- о замене евреев-бургомистров в Черткове и Бучаче на украинцев или поляков;
- по доносу на евреев-арендаторов паровой мельницы в с. Радовичи (возле Порыцка) о вывозе и сокрытии муки в поле возле Сокаля;
- о нападении прапорщика Рубинского на дом еврея в Бродах;
- о нападении и ограблении околоточным А. Карпенко квартиры Леона Зильберга в г. Станиславе.

Date of item:

from: 
1915
  -  
to: 
1915
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Киев, Ф.365, оп.1, д.30 (extract)
Site collections: 

О распространении антиправительственных слухо...

CAHJP Code: 
CD/354.14
Original name: 

О распространении антиправительственных слухов в с. Рейтареваль (Рейтаровичи) местным евреем Мордухом Липгардом.
(приложены протоколы опросов местных жителей и жены Рахили Липгард; Мордух умер в январе 1915 г. с проломленным черепом).

Date of item:

from: 
1914
  -  
to: 
1915
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Киев, Ф.361, оп.1, д.174
Site collections: 

Skład Zarządu okręgu Lwowskiego i oddziałów w m...

CAHJP Code: 
HM3/1416.32
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Skład Zarządu okręgu Lwowskiego i oddziałów w miastach: Lwów, Stanisławów, Brzeżany, Tarnopol, Jarosław, Rzeszów, Borysław, Drohobycz, Przemyśl. Zawierają Kwestyonaryusz Żydowskiego komitetu ratunkowego, dotyczący wypadków wojennych w miejscowośći Koropiec podczas napadu petlurowców.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1938
Size: 
11
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.239
Site collections: 

Sprawozdanie z odbyłego otwarcia świetlicy Zarz...

CAHJP Code: 
HM3/1416.16
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Sprawozdanie z odbyłego otwarcia świetlicy Zarządu Okręgu Lwowskiego Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski i z inaguracyjnego wieczóra dyskusyjnego z odczytem, wygłoszonym przez prof. Dra Zmigrydera-Konopki z Warszawy, na temat stanu spolłeczeństwa żydowskiego w państwach europejskich i o wzroście antysemityzmu międzynarodowego.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.90
Site collections: 

Rezolucja Zarządu Głównego Związku Żydów uczęst...

CAHJP Code: 
HM3/1416.13
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Rezolucja Zarządu Głównego Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski, wydana z powodu brutalnych akcyj antyżydowskich przeciw studentów-Żydów i zarządzenia Rady dziekanalnej Wydziału inżenerji i mechaniki Politechniki Lwowskiej, nakazującej studentom-Żydom zajmowac w salach wykładowych odrebnych dla nich przeznaczonych miejsc (15.12.1935).

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
6
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.84
Site collections: 

Korespondencja w sprawach zażaleń belferów i wł...

CAHJP Code: 
HM3/1414.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach zażaleń belferów i własników chajderów na ich zamknięcie, ukaranie grzywną i areszt, z powodu niezadowolnego stanu sanitarnego i braku pozwolenia na otwarcie z miast: Brzesko, Mikulince, Tarnopol, Rohatyn, Żabno, Żydaczów, Kraków, Uście Biskupie, Śniatyn, Sędziszów, Dąbrowa, Szczucin, Dobromil, Tarnów, Kopyczyńce.

Date of item:

from: 
1877
  -  
to: 
1877
Size: 
56
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.570
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Safa Berura" w Rożnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
33
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7977
Site collections: 

Sprawozdania Starostw Powiatowyh dot. wystąpeń ...

CAHJP Code: 
HM2/9255.9
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Sprawozdania Starostw Powiatowyh dot. wystąpeń antyżydowskich w miejscowościach: Brzeżany, Złoczów, Podhajce, Grzymałów, Јaskowce oraz żydowskiego strajku protestacyjnego w miejscowœciach: Buczacz, Złoczów, Busk, Kopyczyńce, Tarnopol, Czortków.

Date of item:

from: 
1937
  -  
to: 
1937
Size: 
38
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.3062
Site collections: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/9254.9
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. prasy Ukraińskiej, m.in. o antysemickich artykułach.

Egzemplarze tygodnika żydowskiego polityczno-społecznego i literackiego "Opinja" za wrzesień-listopad r.1933.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1933
Size: 
360
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.2092
Site collections: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/9254.8
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. prasy Ukraińskiej, m.in. dot. artykułów  antysemickich.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1933
Size: 
338
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.2092
Site collections: