Spis bezrobotnych byłych uczestników wojny i cz...

CAHJP Code: 
HM3/1416.38
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Spis bezrobotnych byłych uczestników wojny i członków Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski we Lwowie z wykazem ich zawodu i iłości członków rodziny. Zawierają wykaz wydanych paczek żywnościowych dla bezrobotnych członków Związku.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1938
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.257
Site collections: 

Spisy bezrobotnych Związku Żydów uczęstników wa...

CAHJP Code: 
HM3/1416.37
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Spisy bezrobotnych Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski we Lwowie z wykazem ich zawodu.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1933
Size: 
8
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.256 P
Site collections: 

Wykaz delegatów na nadzwyczajny Walny zjazd okr...

CAHJP Code: 
HM3/1416.36
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Wykaz delegatów na nadzwyczajny Walny zjazd okręgu Małopolski Wschodniej we Lwowie (22.11.1936). Zawierają pełnomocnictwa osobiscie delegatów.

Date of item:

from: 
1936
  -  
to: 
1936
Size: 
45
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.244
Site collections: 

Wykaz delegatów na Zjazd okręgu Małopolski Wsch...

CAHJP Code: 
HM3/1416.35
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Wykaz delegatów na Zjazd okręgu Małopolski Wschodniej we Lwowie z miast Borysław, Przemyśl, Brzeżany, Drohobych, Jarosław, Sanok, Sambor, Tarnopol, Tarnobrzeg, Rzeszów. Zawierają pełnomecnictwa osobiscie delegatów.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
15
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.243
Site collections: 

Wykaz członków zwyczajnych uprawnionych do glos...

CAHJP Code: 
HM3/1416.34
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Wykaz członków zwyczajnych uprawnionych do glosowania na Walnym zgromadzeniu oddziału Lwowskiego (12.05.1935). Zawierają porządek dzienny i protokół posiedzenia.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.242
Site collections: 

Spis członków obecnych na walnym zgromadzeniu w...

CAHJP Code: 
HM3/1416.33
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Spis członków obecnych na walnym zgromadzeniu we Lwowie, celem którego byłi wybory delegatów dla zjazdu Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1933
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.240
Site collections: 

Skład Zarządu okręgu Lwowskiego i oddziałów w m...

CAHJP Code: 
HM3/1416.32
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Skład Zarządu okręgu Lwowskiego i oddziałów w miastach: Lwów, Stanisławów, Brzeżany, Tarnopol, Jarosław, Rzeszów, Borysław, Drohobycz, Przemyśl. Zawierają Kwestyonaryusz Żydowskiego komitetu ratunkowego, dotyczący wypadków wojennych w miejscowośći Koropiec podczas napadu petlurowców.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1938
Size: 
11
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.239
Site collections: 

Wykazy statystyczne, dotyczace okręgu Lwowskieg...

CAHJP Code: 
HM3/1416.29
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Wykazy statystyczne, dotyczace okręgu Lwowskiego Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski, oddziałów w Samborzu i Lwowie z dołączeniem wykazu nazwisk członków Żarządu we Lwowie.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1938
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.236
Site collections: 

Wykazy członków komisyj: Weryfikacyjnej, Bratne...

CAHJP Code: 
HM3/1416.28
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Wykazy członków komisyj: Weryfikacyjnej, Bratnej pomocy, Kulturalno-oświatowej, Historycznej i opieki nad grobami, Gospodarczej i innych Lwowskiego oddziału Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1939
Size: 
23
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.235
Site collections: 

Lista członków Zarządu oddziału Lwowskiego Zwią...

CAHJP Code: 
HM3/1416.26
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Lista członków Zarządu oddziału Lwowskiego Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski, obranych na walnym zgromadzeniu (28.06.1937). Zawierają wykazy obranych członków Zarządu, różnych komisyj, sądu koleżanskiego i delegatów na zjazdy głowny i okręgowy z lat póżnejszych.

Date of item:

from: 
1937
  -  
to: 
1939
Size: 
38
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.233
Site collections: