Wykaz wyborców do Senatu Rzeczypospolitej Polsk...

CAHJP Code: 
CD/190.09
Original name: 

Wykaz wyborców do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z gminy Wiśniowczyk powiatu Podhajce.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, Ф.30, оп.1, д.639
Site collections: 

Wykaz wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polski...

CAHJP Code: 
CD/190.08
Original name: 

Wykaz wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z gminy Wiśniowczyk powiatu Podhajce.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
56
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, Ф.30, оп.1, д.638
Site collections: 

Wykazy wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polsk...

CAHJP Code: 
CD/190.07
Original name: 

Wykazy wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowisci Busk, z obwodów 5 i 6.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
42
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, Ф.30, оп.1, д.509
Site collections: 

Lista kandydatów na członków Rady i ich zastępc...

CAHJP Code: 
HM3/1416.45
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Lista kandydatów na członków Rady i ich zastępców, nadesłane do Komisji wyborczej Gminy wyznaniowej żydowskiej we Lwowie z wyboru Rady i Zarządu Gminy.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1938
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.282
Site collections: 

Tabela komisyj wyborczych dla wyborów zwierchno...

CAHJP Code: 
HM3/1416.44
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Tabela komisyj wyborczych dla wyborów zwierchności Gminy żydowskiej wyznaniowej we Lwowie. Zawierają wykaz nazwisk kupyjących szekli Organizacji sionistycznej.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1934
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.276
Site collections: 

Wykaz członków Zarządu i zwyczajnych Oddziału w...

CAHJP Code: 
HM3/1416.43
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Wykaz członków Zarządu i zwyczajnych Oddziału w Stanisławowie Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1933
Size: 
15
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.275
Site collections: 

Lista członków Lwowskiego oddziału Związku Żydó...

CAHJP Code: 
HM3/1416.42
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Lista członków Lwowskiego oddziału Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski, przyjętych, skreślonych i zawieszonych.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1938
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.272
Site collections: 

Wykaz zmiarłych i poleglych członków Związku Ży...

CAHJP Code: 
HM3/1416.41
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Wykaz zmiarłych i poleglych członków Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski we Lwowie z dołączenie listów zmiarłych we Lwowie Żydów-mężczyn za lata 1932-37 z wykazem adresy, zawodu, wieku i daty smierci.

Date of item:

from: 
1932
  -  
to: 
1937
Size: 
101
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.271
Site collections: 

Oświadczenia niektórych członków Związku Żydów ...

CAHJP Code: 
HM3/1416.40
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Oświadczenia niektórych członków Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski we Lwowie o zniżenie datków członkowskich, z powodu bezrobocia i ciężkiego stanu materjalnego. Zawierają Lista członków zalegających wkładkami ponad 6 miesięcy, który nieuprawnione w glosowaniu na walnym zgromadzeniu 17.06.1939.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1939
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
Oświadczenia niektórych członków Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski we Lwowie o zniżenie datków członkowskich, z powodu bezrobocia i ciężkiego stanu materjalnego. Zawierają Lista członków zalegających wkładkami ponad 6 miesięcy, który n
Site collections: 

Wykazy członków Związku Żydów uczęstników walk ...

CAHJP Code: 
HM3/1416.39
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Wykazy członków Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski we Lwowie, który zasługują na otrzymanie węglu na opal w zimie i pozyczki od "Bratniej Pomocy". Zawierają wykaz imion żony i dzieci byłych kombatantów z dołączeniem adresy mieszkania.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1939
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.258
Site collections: