תל-אביב – כפי שחייתי אותה

Author: 
בילצקי, ישראל חיים
Publication title: 
תל-אביב – כפי שחייתי אותה
Source published in: 
גזית, כרך 33, חוברת ט-יב, כרך 34, א-יב (393—408), 239—242
Publishing place: 
תל-אביב
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the chapter 'צבי לבון, קיוסקאים ומשוררים' (240—241)