תל-אביב – כפי שחייתי אותה

מחבר: 
בילצקי, ישראל חיים
כותרת הפרסום: 
תל-אביב – כפי שחייתי אותה
מקור פורסם ב: 
גזית, כרך 33, חוברת ט-יב, כרך 34, א-יב (393—408), 239—242
מקום פרסום: 
תל-אביב
שפה: 
הערות: 

כולל הפרק 'צבי לבון, קיוסקאים ומשוררים' (240—241)