ש. י. אימבער (צו זיין 30-יאריקן יובל)

Author: 
קניגסברג, דוד
Publication title: 
ש. י. אימבער (צו זיין 30-יאריקן יובל)
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 13, כרך 12, חוברת 12 (619), 20.3.1936, 181—182.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1936
Publication Language: 
Remarks: 

[ש. י. אימבר (ליובלו ה-30)]