ש. י. אימבער (צו זיין 30-יאריקן יובל)

מחבר: 
קניגסברג, דוד
כותרת הפרסום: 
ש. י. אימבער (צו זיין 30-יאריקן יובל)
מקור פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 13, כרך 12, חוברת 12 (619), 20.3.1936, 181—182.
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1936
שפה: 
הערות: 

[ש. י. אימבר (ליובלו ה-30)]