רחל אויערבאכס 'אין לאנד ישראל' ('אין לאנד ישראל', רעפארטאזשען, עסייען, דערציילונגען. פארלאג י. ל. פרץ, תל-אביב)

Author: 
זינגר, שמואל דוד
Publication title: 
רחל אויערבאכס 'אין לאנד ישראל' ('אין לאנד ישראל', רעפארטאזשען, עסייען, דערציילונגען. פארלאג י. ל. פרץ, תל-אביב)
Source published in: 
די צוקונפט, 70 (1965), 10 (אוקטובר), 399—401.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1965
Publication Language: 
Remarks: 

[On 'אין לאנד ישראל''[In the The land of Israel] by Rachel Auerback[...]]