רחל אויערבאכס 'אין לאנד ישראל' ('אין לאנד ישראל', רעפארטאזשען, עסייען, דערציילונגען. פארלאג י. ל. פרץ, תל-אביב)

מחבר: 
זינגר, שמואל דוד
כותרת הפרסום: 
רחל אויערבאכס 'אין לאנד ישראל' ('אין לאנד ישראל', רעפארטאזשען, עסייען, דערציילונגען. פארלאג י. ל. פרץ, תל-אביב)
מקור פורסם ב: 
די צוקונפט, 70 (1965), 10 (אוקטובר), 399—401.
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1965
שפה: 
הערות: 

[על 'אין לאנד ישראל' [בארץ ישראל] של רחל אוירבך [...]]