Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1413.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej s Stojanowie. Zawierają wykaz nazwisk członków Rady gminnej i ojców rodzin żydowskich.

Date of item:

from: 
1881
  -  
to: 
1881
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.469
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zezwolenia dla Przełoż...

CAHJP Code: 
HM3/1413.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zezwolenia dla Przełożeństwa zboru izraelickiego w Sanoku na pobor opłat od koszernej rzezi bydła i drobiu wsród członków gminy żydowskiej .
W sprawie: doniesienia członków gmin żydowskich o nieprawnym poborze przez przełożeństwa wyznaniowe powiatu Sanockiego opłat od koszernej rzezi bydła i drobiu, i skargi na nadużycia z fundaszami Izraelickiego zboru w Sanoku; na nielegalne ustanowienia Pinckasa Józefa Kannera rabinem w Zagorzu; zażalenia skaranych za nieprawny pobor opłat domiestykalnych po winniku dochodzenia, przeprowadzonego przeciw Przelożonemu Sanockiemu Lejzerowi Roznerowi, i inne. Zawierają protokoły posiedzeń Rady gminnej w Sanoku, dotyczącej omawianiu proekta statutu gminnego z wykazem nazwisk radnych i rabina Nathana Jakóba Dyma.

Date of item:

from: 
1893
  -  
to: 
1908
Size: 
132
Language: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.434
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1412.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w Starym Samborze przeciw zatwierdzonych przez Starostwo  wyborów mężów zaufania dla wzmocnienia Izraelickiej rady wyznaniowej celem wyboru w Starym Samborze rabina.
Zawierają zażalenie prowadzącego żydowskie księgi metrykalne w Starym Samborze na usunięcie go z posady.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1906
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.427
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1412.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Komarno.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1901
Size: 
121
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.418
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1412.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gminy żydowskiej Sędziszowa przeciw dokonanym wyborom do rady gminnej i nadużyc Przełożeństwa wyznanionego, dotyczących pobierania opłat od sprzedarzy mąki wielkonocnej.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1904
Size: 
59
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.412
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie skarg członków gminy ż...

CAHJP Code: 
HM3/1412.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie skarg członków gminy żydowskiej Sędziszowa przeciw orzeczenia Starostwa, którym zatwierdzono prawo zwierchności gminnej pobierać datki domiestykalne na rzecz Izraelickiej gminy wyznaniowej w Sędziszowie.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1904
Size: 
76
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.411
Site collections: 

Korespondencja w sprawie rozpatrzenia skarg czł...

CAHJP Code: 
HM3/1412.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie rozpatrzenia skarg członków Gminy żydowskiej w Zabłociu, dotyczących wymierzonych przez Przełożeństwo izraelickiej gminy wyznaniowej datków domiestykalnych. Zawierają wykaz nazwisk członków Przełożeństwa gminnego.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1908
Size: 
69
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.198
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1412.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w Tyczynie przeciw poboru zawyszonych datków domestykalnych na rzecz miejscowej Izraelickiej gminy wyznaniowej.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1904
Size: 
38
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.194
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1411.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w  Husiatynie przeciwko dokonanym wyborom Przełożeństwa i rady wyznaniowej.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1902
Size: 
48
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.152
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1411.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w Brodach przeciw nałożenia na nich przez Przełożeństwo poboru opłat od rzezi drobiu i bydła, z dołączeniem projektu Przełożeństwa zboru izraelickiego o dozwolenie poboru taksy szechterskiej od bicia i sprzedarzy mięsa koszernego jedynie na celie pokrycia funduszu szkoły izraelickiej w Brodach.
Korespondencja w sprawie zmiany statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Husiatynie, dotyczącej pozwolenia na pobieranie datków domiestykalnych na rzecz utrzymania unstytucyj gminnych.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1907
Size: 
101
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.151
Site collections: