Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1411.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w Brodach przeciw nałożenia na nich przez Przełożeństwo poboru opłat od rzezi drobiu i bydła, z dołączeniem projektu Przełożeństwa zboru izraelickiego o dozwolenie poboru taksy szechterskiej od bicia i sprzedarzy mięsa koszernego jedynie na celie pokrycia funduszu szkoły izraelickiej w Brodach.
Korespondencja w sprawie zmiany statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Husiatynie, dotyczącej pozwolenia na pobieranie datków domiestykalnych na rzecz utrzymania unstytucyj gminnych.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1907
Size: 
101
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.151
Site collections: