Materiałydot. założenia żydowskich kobiecych to...

CAHJP Code: 
HM2/9112.13
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiałydot. założenia żydowskich kobiecych towarzystw i zatwierdzenia statutów: "Koło Kobiet Żydowskich" w Horodence, Kołomyji; "Ezras Nuszim" w Bolechowie; "Lew Tow" w Kosowie i Zabłotowie; "Wizo" w Kołomyji i Stryju; "Żydowska Organizacja Kobiet" w Nadwórnej; "Towarzystwo Pań ku Wspieraniu Biednych Żydowskich Położnic" w Stanisławowie. Statuty.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
126
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.2, оп.3, д.1148