"Wykazy statystyczne układu sił politycznych i ...

CAHJP Code: 
HM3/871.30
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Wykazy statystyczne układu sił politycznych i narodowościowych w samorządach na terenie powiatów woj. stanisławowskiego: Nadwórna, Dolina, Żydaczów, Rohatyn, Kołomyja

Date of item:

from: 
1932
Size: 
79
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, дд.828, 944