Sprawozdania dot. stowarzyszeń żydowskiej młodz...

CAHJP Code: 
HM2/8653.7
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

Sprawozdania dot. stowarzyszeń żydowskiej młodzieży harcerskiej "Histadrut Hanoar-Haiwri", Haszomer-Hacair" i "Cofe" w miejscowościach: Stanisławów, Stryj, Rożniatów, Kosów, Kuty, Kołomyja, Nadwórna, Rohatyn, Śniatyn, Otynia, Tłumacz, Żydaczów, Żurawno.

Date of item:

from: 
1933
Size: 
54
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.1006