התכתבות של המשרד הארץ-ישראלי המרכזי בוורשה עם...

CAHJP Code: 
HM3/1069.08
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

התכתבות של המשרד הארץ-ישראלי המרכזי בוורשה עם סניף הארגון להגירת יהודים "ה'יאס" בלבוב, הועדות הארץ-ישראליות בערי גליציה, הועד לעזרה לחלוצים בענייני הכנת מסמכים והכשרה המקצועית של מהגרים ועולים חדשים לארץ-ישראל. בתיק נמצאת רשימה של חברי הועדה המקצועית בבוריסלב.

Date of item:

from: 
1925
Size: 
76
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.100

די סטאטיסטישע באריכטן פון דער עמיגראציע-פאראי...

CAHJP Code: 
HM3/1067.13
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

די סטאטיסטישע באריכטן פון דער עמיגראציע-פאראייניקונג "הייאס-יקא- עמייגדירעקט" און פון יידישער צענטראלער עמיגראציע-געזעלשאפט אין פוילן "יאס" וועגן באשעפטיקונג, צאל און עלטער פון יידישע עמיגראנטן.

Date of item:

from: 
1929
Size: 
20
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.13

פראטאקאל פון דער פארוואלטונג-זיצונג פון דער ע...

CAHJP Code: 
HM3/1067.01
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

פראטאקאל פון דער פארוואלטונג-זיצונג פון דער עמיגראציע געזעלשאפט "יעאס" (10-11.11.1937) מיטן אנטייל פון די פארשטייער פון די שטעט: ביאליסטאק, בריסק, ווארשע, ווילנע, לאדז, לובלין, לעמבערג, ראוונע און קראקע; טאג-ארדנונג: באריכטן וועגן געזעלשאפטלעכער טעטיקייט, ביודזשעט און פארוואלטונג-וואלן. דער פארזיצער פון ראט משה שליט פון ווילנע עפנט די זיצונג און בעט באערן דעם אנדענק פון 5 חלוצים, וועלכע זיינען געפאלן אלס קרבנות אין ארץ ישראל.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.1

קבלות, חשבונות ודו''חות של סוחרים מגליציה

CAHJP Code: 
HM3/919.05
Collection name: 
Magistrat m. Lwowa
Original name: 

קבלות, חשבונות ודו''חות של סוחרים מגליציה

Date of item:

from: 
1581
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.52, оп.1, д.70

כרוז הקורא להרשמת הילדים לבית הספר

CAHJP Code: 
PL 177
Original name: 

כרוז הקורא להרשמת הילדים לבית הספר

English name: 
A proclamation about children registration to school

Date of item:

from: 
1931
Language: 
Country: 
Community: 

כרוז הקורא את יהודי גליציה המזרחית להכריז על ...

CAHJP Code: 
PL 173
Original name: 

כרוז הקורא את יהודי גליציה המזרחית להכריז על שפתם היהודית או העברית בזמן מפקד האוכלוסיה

English name: 
A proclamation for the Jews of Eastern Galicia to declair thier language.
Language: 
Country: 

הודעה על הופעת העתון "דאס לעבען אין סטאניסלאוו

CAHJP Code: 
PL 175
Original name: 

הודעה על הופעת העתון "דאס לעבען אין סטאניסלאוו

Date of item:

from: 
1931
Language: 
Country: 

1. "Der Israelit" קטע מעתון 1873 (Nr.18)1883 (N...

CAHJP Code: 
PL - 516
Original name: 

1. "Der Israelit" קטע מעתון 1873 (Nr.18)1883 (Nr. 19)2. "יידישע פעסטר צייטונג"ספטמבר 1880

English name: 
1. Parts of the Newspapaer "Der Israelit" 1873 (Nr.18)1883 (Nr. 19)2. The Yiddish Newspaper "Fester"September 1880

Date of item:

from: 
1873
Language: 
Country: 

רעכענשאפטס - בעריכט

CAHJP Code: 
PL - 591
Original name: 

רעכענשאפטס - בעריכט

English name: 
Financial report

Date of item:

from: 
1894
Language: 

Księga metrykalna zgonów Gminy wyznaniowej żydo...

CAHJP Code: 
HM3/905.03
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Księga metrykalna zgonów Gminy wyznaniowej żydowskiej w Zbarażu, 1930-1933.

Date of item:

from: 
1930
Size: 
45
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.701, оп.1, д.66