חכמה און אמונה: ווי דער 'פילאסאף אין א לאנגער קאפאטע' האט די ביידע געוואלט פאראייניקן

מחבר: 
פייגנבוים, בנימין
כותרת הפרסום: 
חכמה און אמונה: ווי דער 'פילאסאף אין א לאנגער קאפאטע' האט די ביידע געוואלט פאראייניקן
מקור פורסם ב: 
דער צײַט־גײַסט, 1, נומ' 19, 5.1.1906, 9—11
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1906
שפה: 
הערות: 

[חכמה ואמונה: כיצד פילוסוף בקפוטה ארוכה איחד בין שתיהן]
על נחמן קרוכמל