מחבר כותרמיין בסדר יורד שנה
לנדא, יהודה לייביש תשובה בהלכות גיטין ובהלכות שחיטה 2004
שטורמלויפר, אלימלך הכהן כ"ץ תשובה בענין הנ"ל 2010
ויידנפלד, יעקב תשובה בענין הסגת גבולו של שו"ב שהפר תנאים 1977
רובינשטיין, יהודה תשובה מהרב ר' חיים גלרנטר זצ"ל, עם סקירה ביוגרפית 1968
הלברשטם, שלמה זלמן חיים תשובה נגד בעל החלוץ 1900
רובינשטיין, יהודה תשובות והערות מגאוני וגדולי ישראל (י-יב) 1959
רובינשטיין, יהודה תשובות והערות מגאוני ישראל 1948
רובינשטיין, יהודה תשובות מגאוני וגדולי ישראל 1959
רובינשטיין, יהודה תשובות מגאוני ישראל זצ"ל (ג) 1957
רובישנטיין, יהודה תשובות, חידושים ומכתבים מגאוני ישראל 1960