תשובות והערות מגאוני ישראל

מחבר: 
רובינשטיין, יהודה
כותרת: 
תשובות והערות מגאוני ישראל
פורסם ב: 
הדרום, ז (אלול תשי"ח), 9-3
תאריך: 
1948
שפה: 
הערות: 

חלק II (5—9) מוקדש למכתב מהרב מאיר אריק לרב יחיאל מיכל לייטר ('תשובה מהרב מאיר אריק, 7—9), וכולל הקדמה על הרב אריק (5—6)