תשובות, חידושים ומכתבים מגאוני ישראל

מחבר: 
רובישנטיין, יהודה
כותרת: 
תשובות, חידושים ומכתבים מגאוני ישראל
פורסם ב: 
הדרום, יא (ניסן תש"ך), 168—178: 168—173
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1960
שפה: 
הערות: 

מכתב על התמנות הרב דוד דב לייטר לרבנות זבולוב ; עליו – 168—169, הערה 1

Community: