תשובות, חידושים ומכתבים מגאוני ישראל

כותרת: 
תשובות, חידושים ומכתבים מגאוני ישראל
פורסם ב: 
הדרום, טו (ניסן תשכ"ב), 4—32
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1962
שפה: 
הערות: 

כולל הפרק: 'מכתב מאת הגאון ר' שלמה קלוגר זצ"ל' (37—38)