ספר שבחי ר' מאיר: [...] וואונדערליכע מעשיות מאמרים און וערטלעך פון [...] ר' מאיר'ל פרעמישלאנער [...], מ' באב"ד.

כותרת הפרסום: 
ספר שבחי ר' מאיר: [...] וואונדערליכע מעשיות מאמרים און וערטלעך פון [...] ר' מאיר'ל פרעמישלאנער [...], מ' באב"ד.
מקום פרסום: 
לבוב
שפה: