ספר עין דמעה: [...] הספדים על גדולי הדור ואנשי מעשה [...]: חלק ה. מאיר עיני המחכים לסליחתו: הספד [...] על [...] מוהר"ר מאיר מפרעמי

מחבר: 
קלוגר, שלמה
כותרת הפרסום: 
ספר עין דמעה: [...] הספדים על גדולי הדור ואנשי מעשה [...]: חלק ה. מאיר עיני המחכים לסליחתו: הספד [...] על [...] מוהר"ר מאיר מפרעמישליין [...], ז'ולקייב תר"י.
שפה: