דניאל דירונדה' בעתונות ובספרות העברית: כעבור מאה שנה לרומן של ג'ורג' אליוט

מחבר: 
ורסס, שמואל
כותרת הפרסום: 
דניאל דירונדה' בעתונות ובספרות העברית: כעבור מאה שנה לרומן של ג'ורג' אליוט
מקור פורסם ב: 
מולד, כרך ח (לא), חוברת 39—40 (249—250), 1980, 176—188
שפה: 
הערות: 

כולל התייחסות לכתיבה על הספר מאת שמעון ברנפלד (181)