על מרדכי דוד בראנדשטטר

מחבר: 
אונגרפלד, משה
כותרת הפרסום: 
על מרדכי דוד בראנדשטטר
מקור פורסם ב: 
למרחב, 19.7.1968, 5.
מקום פרסום: 
תל-אביב
שפה: 
הערות: 

ושוב: 'ברנדשטטר מרדכי דוד', אונגרפלד, משה, ארץ וחכמיה (אוסטריה והונגריה), תל-אביב 1974, 162—165