בין שני עולמות - יעקב שמואל ביק בין השכלה לחסידות - עיון מחודש

מחבר: 
ורסס, שמואל
כותרת הפרסום: 
בין שני עולמות - יעקב שמואל ביק בין השכלה לחסידות - עיון מחודש
מקור פורסם ב: 
גלעד, 9 (1986), 27—76
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
1986
שפה: 
הערות: 

ושוב: ורסס, שמואל, מגמות וצורות בספרות ההשכלה, מאגנס, ירושלים 1990, 110—159