אונטער איין דאך: יוסף בורג יובל-בוך, א. שטיינבארג יידישע קולטור-געזעלשאפט

מחבר: 
פינקל, לאוניד
כותרת הפרסום: 
אונטער איין דאך: יוסף בורג יובל-בוך, א. שטיינבארג יידישע קולטור-געזעלשאפט
מקום פרסום: 
צ'רנוביץ
תאריך: 
1992
שפה: 
הערות: 

[תחת קורת גג אחת: ספר היובל ליוסף בורג]
ביקורת: קארא, י, 'אונטער איין דאך', לעבענס פראגן (תל-אביב), שנה 43, גיליון 495—496 (יולי-אוגוסט 1993), 16—17.