רדומישל רבתי והסביבה: ספר זכרון/ גרויס ראדאמישלע און סביבה: יזכור בוך, ארגון יוצאי רדומישל והסביבה בישראל

מחבר: 
הרשושנים, הלל (ע' עברית) ויצחק טורקוב-גרודברג (ע', יידיש)
כותרת הפרסום: 
רדומישל רבתי והסביבה: ספר זכרון/ גרויס ראדאמישלע און סביבה: יזכור בוך, ארגון יוצאי רדומישל והסביבה בישראל
מוציא לאור: 
ארגון יוצאי רדומישל והסביבה בישראל
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
1971
Community: