קריה נשגבה (תולדות רבני זאלקווא וגאוניה)

מחבר: 
בובר, שלמה
כותרת הפרסום: 
קריה נשגבה (תולדות רבני זאלקווא וגאוניה)
מקור פורסם ב: 
האשכול: 1 (1898), 129—145; 2 (1899), 177—191; 3 (1900), 189—204; 4 (1902), 150—181.
מקום פרסום: 
קרקוב
תאריך: 
1898
שפה: 
הערות: 

הופיע בצורה מורחבת כספר, 1903.

Community: