מזבורוב ועד כנרת: סיפורי זכרונות

מחבר: 
ר' בנימין [יהושע רדלר-פלדמן]
כותרת הפרסום: 
מזבורוב ועד כנרת: סיפורי זכרונות
מוציא לאור: 
אגודת הסופרים העברים ליד דביר
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
1950
שפה: 
הערות: 

הפרקים על זבורוב – 21—180.
ביקורות:
מיכלי ב. י., ''מזבורוב ועד כנרת', הפועל הצעיר, 43 (תש"י), 23 (7.3.1950), 15—16.
סופר סתם, ''מזבורוב ועד כנרת'', אורלוגין, 1 (1950), 275—278.
'ציונים ביבליוגרפיים: ר' בנימין: מזבורוב ועד כנרת'. סיפורי זכרונות. הוצאת אגודת הסופרים העברים ליד 'דביר'. תל-אביב, תש"י, 286 עמ'', בצרון, כרך 22, שנה יא (תש"י), כרך 22, חוברת 6 (אייר), 144—145.
אורלן חיים, 'על שני ספרים', הדאר, 31, ח (21.12.1951), 154—155 – כולל החלק: 'א. 'מזבורוב ועד כנרת': ר' בנימין, מזבורוב ועד כנרת, סיפורי זכרונות. הוצאת ספרים של אגודת הסופרים ליד 'דביר', תל-אביב, תש"י' (154).
גיל משה, 'מזבורוב ועד כנרת', גליונות, כרך 24 (תש"י-תשי"א), חוברת ב (אדר-ניסן תש"י), 95—97.
כהן ישראל, 'על ששה ספרים', 1951, הנ"ל, מעל במות: דברים שבעל-פה – בכתב, עקד, תל-אביב 1982, 274—279: כולל התייחסות לספר 'מזבורוב ועד כנרת' לר' בנימין (276—277).
מ. ר., 'מספרותה של ארץ ישראל', בצרון, שנה יג (תשי"ב), כרך 25, חוברת 1 (תשרי), 54—57 (על הספר – 54—56).

Community: