משוש כל המתאבלים: הדפסת ספרי קבלת האר"י בסוף המאה השמונה־עשרה,התקבלותם והשפעתם על חוגי החסידים

אבריאל בר־לבב, עודד ישראלי, יונתן מאיר , אברהם (רמי) ריינר  (עורכים), דרך ספר, שי לזאב גריס, ירושלים 2021, עמ' 333-346

Attached files: