W sprawie spadkowej po Leibie Rintlu  z Trembow...

CAHJP Code: 
CD/379.20
Original name: 

W sprawie spadkowej po Leibie Rintlu  z Trembowli.
Dołączą:
- akt zejścia;
- wykaz spadkobierców;
- inwentarz spadku.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1902
Size: 
88
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.127, оп.1, д.132
Site collections: