Korespondencja w sprawie rozpatrzenia zażaleń c...

CAHJP Code: 
HM3/1412.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie rozpatrzenia zażaleń członków Gminy żydowskiej w Chyrowie na nadużycia czynione przez ptzełożonego Izraelickiej gminy wyznaniowej Samuela Wahrsagera.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1906
Size: 
52
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.429
Site collections: