Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem ...

CAHJP Code: 
HM3/1312.07
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem zboru izraelickiego w sprawach:
- Ukarania grywną rodziców za nieposylanie dzieci do publicznych szkół żydowskich we Lwowie;
- Subwencji z funduszu wschodnio-galicyjskiego na utrzymanie szkół wyznaniowych;
- Wykazu nauczycieli i nauczycielek szkół żydowskich we Lwowie, otrzymających zapomoge z funduszu szkolnego.

Date of item:

from: 
1892
  -  
to: 
1892
Size: 
82
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.5687
Site collections: