Korespondencja ze Starostwami Powiatowymi woj. ...

CAHJP Code: 
HM2/9259.17
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja ze Starostwami Powiatowymi woj. tarnopolskiego dot. wyborów do zarządów gmin żydowskich w miejscowoścach: Mielnica, Zbaraż, Husiatyn i Zawałów oraz o zatwierdzeniu statutu gminy żydowskiej w Stojanowie.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1925
Size: 
30
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.6, д.258
Site collections: