Community Board elections (Horodenka)

Community: 
Author: 
Dr. Matraś - on behalf of the District Starosty
Date: 
October 26, 1933
Archive: 
CAHJP Hm2/8658.4 +ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 2, оп. 1, д. 2054
Original text: 

 

Gmina wyznaniowa żydowska: Horodenka

Powiat: Horodenka

Województwo: Stanisławowskie

 

KWESTIONARIUSZ SPRAWOZDAWCZY

Z wyborów członków zarządu, dokonanych dnia 18/VII 1933 w mniejszej gminie wyznaniowej żydowskiej w Horodence, powiat Horodenka, województwo Stanisałwowskie. Liczba osób wniesionych na liste wyborczą: 992, Liczba oddanych głosów 799.

 

 

 

 

 

Wybrano na członków:

 

Imiona

 i nazwiska wybranych

Wiek

Zatrudnienie

Przynależność do grupy wyznaniowej lub polit. Asymilator, agudysta, bezpartyjny, ortodoksa, bezpartyjny, sjonista, mizrachista, Poalej-sjonista, folkista, Związek rzem. bundowiec, lub do innych

Czy przeciwko wynikowi wyborów zgłoszono protesty. Przez jaką grupę? Przeciwko jakiemu ugrupowaniu?

Izydor Dicker

44

Adjunkt skarbowy

asymilator

nie

Józef Geller

62

Emeryt

Urzędnik katastr.

bezpartyjny

Był członkiem ostatniego zarządu

Chaskiel Giter

41

kupiec

ortodoksa

nie

Mendel Horowitz

55

kupiec

agudysta

Był zastępcą członka ostat. zarzadu

Samuel Dr. Lagstein

41

adwokat

Sjonista ogólny

Był członkiem ostatniego zarządu

Jakób Laster

57

Urzędnik prywatny

bezpartyjny

Był członkiem ostatniego zarządu

Eisig Melzer

45

szklarz

ortodoksa

Był członkiem ostatniego zarządu

Chaim Hersz Seidman

54

kupiec

bezpartyjny

nie

 

Wybrany na zastępcę członka zarządu:

 

Imiona

 i nazwiska wybranych

Wiek

Zatrudnienie

Przynależność do grupy wyznaniowej lub polit. Asymilator, agudysta, bezpartyjny, ortodoksa, bezpartyjny, sjonista, mizrachista, Poalej-sjonista, folkista, Związek rzem. bundowiec, lub do innych

Czy przeciwko wynikowi wyborów zgłoszono protesty. Przez jaką grupę? Przeciwko jakiemu ugrupowaniu?

Mozes Haber

40

Współwłaściciel młynu

bezpartyjny

nie

Berl Spierer

69

Właśc. dóbr

Bezpartyjny,

ortodoksa

Był członkiem ostatniego zarządu

Gerszon Spielberg

70

szynkarz

ortodoksa

nie

Hersz Leib Schütz Ozjasza (?)

60

Właściciel realności

ortodoksa

Był zastępcą członka ostat. zarzadu

Salomon vel Szloma Streit

69

kupiec

agudysta

Był przewodniczącym ostatniego zarządu

Motio Sucher

52

kupiec

ortodoksa

nie

Józef Spierer

50

blacharz

bezpartyjny

nie

Beinisz Koch

47

Ajent ubezpiecz.

sjonista

nie

 

*

Izydor Dicker

 jest zwolennikiem B.B.W.R.

 

 

 

English translation: 

Results of the Community Board elections in Horodenka:

There were 992 people on the list, 799 voted.

The elected members were:

 

Name

Age

occupation

Religious or political affiliation: Asymilator, Agudas Israel, not affiliated, ortodox, not affiliated, zionist, mizrachist, Poalej-zionist, folkist, Bund, others

Where there any protest against him? What group protested and against whom?

Izydor Dicker

 

44

Taxation assistant

asymilator

no

Józef Geller

 

62

pensioner

No affiliation

Was a member of the former Board

Chaskiel Giter

 

41

merchant

ortodox

nie

Mendel Horowitz

55

merchant

Agudat Israel

Was a deputy-member in the former Board

Samuel Dr. Lagstein

 

41

lawyer

Zionist (general)

Was a

member of the former Board

Jakób Laster

 

57

Private clerk

No affiliation

Was a

member of the former Board

Eisig Melzer

 

45

glazier

ortodox

Was a

member of the former Board

Chaim Hersz Seidman

 

54

merchant

No affiliation

no

 

Elected as a substitute Board member:

 

Name

Age

Occupation

Religious or political affiliation: Asymilator, agudyst, not affiliated, ortodox, not affiliated, zionist, mizrachist, Poalej-zionist, folkist, Bund, others

Where there any protest against him? What group protested and against whom?

Mozes Haber

 

40

Mill Co-owner

Not affiliated

no

Berl Spierer

 

69

Owner of possessions

Not affiliated, orthodox

Was a member of the former board

Gerszon Spielberg

 

70

publican

orthodox

no

Hersz Leib Schütz Ozjasza (?)

(?)

60

Estate owner

ortodox

Was a member of the former board

Salomon vel Szloma Streit

69

merchant

Agudas Israel

Was the head of the former Board

Motio Sucher

 

52

merchant

ortodox

no

Józef Spierer

 

50

metalsmith

Not affiliated

no

Beinisz Koch

 

47

Insurance agent.

zionist

no

 

* Izydor Dicker supports B.B.W.R.