Budget 1922 - community response (Sołotwina)

Document Type: 
Letter
Date: 
October 18, 1922
Archive: 
CAHJP, Hm2/8888.16 +ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 273, оп. 1, д. 150
Original text: 

Sołotwina 18/X 1922.

Do Starostwa w Bohorodczanach   

   Odnośnie do wezwania Starostwa z 8/ 10 br. L: 14159/2 o przedłożenia budżetów na rok bieżący donoszę, że z powodu że podpisany zarząd nie ma żadnych dochodów ani wydatków jakoteż żadnego majątku, któryby dał jakiegoś dochodu, oraz nie zatrudnia żadnych funkcjonaryuszów nie może  przedłożyć żadnego budżetu. Nadmieniam, że kilka razy prosiłem o pozwolenie na pobór dochodów z bitych zwierząt – Starostwo a dotąd nie otrzymałem żadnego rezultatu. 

Zarząd izrael. gm. wyznaniowej

Komiszarz rządowy

Moses Feitelbaum                                                                       

Pieczątka: Gmina Wyznaniowa w Sołotwinie 

English translation: 

Sołotwina 18/X 1922.

To the Starostyin Bohorodczany      Regarding the order of the Starosty dated  8 October of this year (L: 14159/2) to submit budgets for the current year, I inform that the Community Board signed below has neither income nor expenses; nor does it have any wealth that would bring income, nor functionaries. As such, it cannot submit any budget.  I add that I have asked the Starosty several times to allow us to use  income from slaughtered animals but I have not yet received any answer.  

Board of Israelite Religious Community

Governmental CommissionerMoses Feitelbaum